Základní vyhledávání

Zadejte dotaz ve fulltextovém vyhledávacím řádku nebo omezte vyhledávání dle kategorie ÚAN, typu, období nebo územní identifikace. Pro kombinovaný dotaz nebo přesnější výsledky použijte vyhledávání rozšířené.

Získáte seznam záznamů ve formě náhledového výřezu z mapy s polohou jednotlivých ÚAN a základních údajů (název, kategorie ÚAN, identifikační číslo ID SAS, typ ÚAN a informaci, že na ÚAN leží významná archeologická lokalita). Výsledky můžete zobrazit také jako tabulku nebo je stáhnout ve formátu XLS.

Rozšířené vyhledávání

Omezte výběr záznamů zvolením jednoho nebo více přednastavených filtrů a získáte tak seznam území s archeologickými nálezy, na kterých leží archeologické kulturní památky nebo významné archeologické lokality. Případně můžete filtrovat pouze ty záznamy, které mají přiřazenou obrazovou dokumentaci nebo jiné digitální dokumenty.

Výběr můžete dále zúžit zvolením územního rozsahu nebo zadáním dalších upřesňujících údajů.

U polí, kde není možný výběr z roletky, je možné zadat zástupný znak* před a/nebo za hledaný výraz, pokud neznáte přesný obsah pole.

Získáte seznam záznamů ve formě náhledového výřezu z mapy s polohou jednotlivých ÚAN a základních údajů (název, kategorie ÚAN, identifikační číslo ID SAS, typ ÚAN a informaci, že na ÚAN leží významná archeologická lokalita). Výsledky můžete zobrazit také jako tabulku nebo je stáhnout ve formátu XLS.